We Met Last Night


We met last night. Only in my dream. The same place.
Where we fed the fish. Where we picked some fruits. Where we watched the clouds. Now I'm awake...where are you? 

Continue Reading...Article Author: Yellowrose
Date Published: September 21, 2018
Last Update: 


Post your own article. Its Free and no Registration required

No comments:

Create Your Own Forum

Create Your Own Forum
No Registration

Featured Post

Utak Talangka Mga Hindi Magandang Katangian, Kultura, Gawain at Pag-uugali, ng mga Pilipino na Kinakailangan nang Mawala at Baguhin

Utak Talangka - Salitang nanggaling sa Lamang Dagat na ang ibig sabihin ay pag-uugali ng isang tao na mas nanaaisin pang pareparehas na bu...

Popular Posts